Hátrányos helyzetű diákoknak írtak ki pályázatot

hátrányos helyzetű diákokAzok a magyar állampolgárságú hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik 2012-ben felvételt nyertek egy Magyarország területén működő felsőoktatási intézménybe, még nem rendelkeznek az adott szintű végzettséggel vagy nem vesznek részt azonos szintű más képzésben. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett pályázat benyújtására október 17-ig van lehetőség.

Ösztöndíj-támogatásra az a jelentkező nyújthat be pályázatot, aki nappali tagozatra nyert felvételt, és hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak (jelentkezőnek) minősült a 2012. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban. Az utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesülők is élhetnek ezzel a lehetőséggel. Az ösztöndíj-támogatás mértéke havonta 20 000 forint vissza nem térítendő támogatás.

Önköltség-támogatásra az a jelentkező nyújthat be pályázatot, aki nappali, esti vagy levelező tagozatra az önköltséges, illetve magyar állami részösztöndíjas felsőoktatási képzésbe nyert felvételt, és halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak (jelentkezőnek) minősült a 2012. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban. Az utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesülők ezzel a lehetőséggel is élhetnek.

Önköltség-támogatás keretében az önköltséges képzésben részt vevő jelentkező a képzési önköltség maximum 90 százalékát is megkaphatja, a támogatás felső határa 300.000 forint. A magyar állami részösztöndíjban részesülő jelentkező legfeljebb 150.000 forint támogatási összegre számíthat.

A második félévtől kezdődően a támogatásokra pályázó hallgatók csak megfelelő számú kreditpont elérése esetén részesülnek támogatásban. A részletes pályázati kiírás a pályázati útmutatóval együtt elérhető a támogatáskezelő honlapján (http://www.emet.gov.hu/utr-uf-12), valamint a www.romagov.kormany.hu honlapon is.

A csaknem 80 millió forintos keretösszegű pályázat célja az esélyegyenlőség javítása, a felsőfokú végzettség megszerzésének elősegítése ösztöndíj- és önköltség-támogatás biztosításával. A hátrányos helyzetű tanulók számára elérhető ösztöndíjrendszer megújítása mellett ezek az átfogó céljai az Útravaló ösztöndíjprogramnak is, amelynek alprogramja az Út a felsőoktatásba.